Seminárna miestnosť „VIEDEŇ“


Miestnosť je vybavená dataprojektorom a plátnom.

Kapacita miestnosti je 20 miest.

Klimatizácia a pripojenie do internetu je samozrejmosťou.