AULA SZU


Projekcia na šiestich veľkoplošných plátnach.

Projekcia je možná na každom plátne iná aj s priamym prenosom z kamery
(napr. detail na prednášajúceho)

Aula má kapacitu 500 miest.

Stupňovité sedenie (fixné) má kapacitu 290 miest.

Aulu je možné rozdeliť na dve samostatné prednáškové sály. (pohľad 1)

Aulu je možné rozdeliť na dve samostatné prednáškové sály. (pohľad 2)

Aulu je možné rozdeliť na dve samostatné prednáškové sály. (pohľad 3)

Sála 1 s možnosťou usporiadania sedenia podľa požiadaviek. (pohľad 1)

Sála 1 s možnosťou usporiadania sedenia podľa požiadaviek. (pohľad 2)

Sála 1 s možnosťou usporiadania sedenia podľa požiadaviek. (pohľad 2)

Sála 1 s možnosťou usporiadania sedenia podľa požiadaviek. (pohľad 3)

Sála 2 s pevným – stupňovitým usporiadaním sedenia.

Klimatizácia a pripojenie do internetu je samozrejmosťou.

Pages: 1 2